ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO THE DIRECTORS GENERAL

KOIN/CC: MEDICAL, COMMUNICATIONS & CORPORATE AFFAIRS DIRECTORS

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι αδιαμφισβήτητο, αυτές τις μέρες με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο, ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα βαθαίνει την ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνει η χώρα μας καθώς αυξάνονται οι ανθρώπινες ροές που φτάνουν εδώ, αλλά και η απόγνωση που προστίθεται  κυρίως στις τοπικές κοινωνίες που βιώνουν αυτή  την πρωτοφανή κατάσταση εξαθλίωσης.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο Κλάδος μας που στον πυρήνα της δραστηριότητάς του είναι ο άνθρωπος,  θα μπορούσε συντονισμένα να συνδράμει στην ανακούφιση των επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη των εξαθλιωμένων αυτών ανθρώπων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Στηρίζοντας την Πολιτεία και την κοινωνία, σε αυτές τις δύσκολες ώρες και αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η φιλοσοφία μας γίνεται  πράξη υπέρ όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις.

Η πρόσκληση του ΚΕΕΛΠΝΟ, που σας επισυνάπτουμε είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια αποτελεσματική παρουσία του Κλάδου μας στη συλλογική προσπάθεια και σας καλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το αίτημα, στο οποίο έχει νόημα να ανταποκριθούμε άμεσα.  

Παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε με email ([email protected]) σε περίπτωση που προχωρήσετε στη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων προς το ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου να αποτυπώσουμε τη συνολική συνεισφορά του κλάδου.

It is undeniable, these days in the most cruel and inhumane way, that the immigration problem is deepening the humanitarian crisis we are experiencing in our country, as human flows arriving here are constantly growing, and so is despair added mainly in local communities experiencing this unprecedented situation of misery.

Faced with this reality, our Industry whose core activity is the man, could in a coordinated way assist in alleviating the urgent problems related to the care of these wretched people and the protection of public health. Supporting the State and society, in these difficult hours, while proving that our philosophy turns into practice for the sake of all people, without discrimination.

The call KEELPNO which we enclose is an excellent opportunity for an effective presence of our Sector in the collective effort and I invite you to consider with particular interest the request, to which it makes sense to respond immediately.

Kindly inform us by email ([email protected]) in case you make a donation to KEELPNO, as SFEE would like to depict the full contribution of the sector.

Με εκτίμηση/ Sincerely,

Pascal Apostolides
President

Έγγραφο ΚΕΕΛΠΝΟ