02/03/2005
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 13806
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4151
Διευκρινίσεις ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡ/ΤΟΣ

20/08/2003
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 42097
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3981
Παράταση
24/03/1997
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 10033
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3065
Διευκρινίσεις
04/04/1996
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 13524
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2944
Τροποποίηση τρόπου διάθεσης
02/03/1993
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 5823
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2408
Τρόπος διάθεσης