Κλινικές Μελέτες

Η ανάδειξη της Ελλάδας ως κέντρο αναφοράς και ανάπτυξης ενός διευρυμένου πεδίου κλινικών μελετών, αποτελεί προτεραιότητα για τον ΣΦΕΕ ο οποίος με συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα με βάση της ενδεδειγμένη ευρωπαϊκή πρακτική επιδιώκει να απελευθερώσει αυτή την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, η οποία παραμένει για χρόνια εγκλωβισμένη στις καλένδες ενός απαρχαιωμένου πολύπλοκου συστήματος εγκριτικών διαδικασιών

Η Κλινική Έρευνα μπορεί να δώσει νέα πνοή και ώθηση στη Δημόσια Υγεία και την Ανάπτυξη της Ελλάδας

Η θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη της ανάπτυξης με αιχμή τη φαρμακοβιομηχανία εξαρτάται αποφασιστικά από την εγκαθίδρυση της χώρας ως ενός ισχυρού κέντρου διεξαγωγής κλινικών ερευνών. Η ανάπτυξη του τομέα της κλινικής έρευνας και η ανάδειξη του ρόλου της για το κοινωνικό κράτος αλλά και την οικονομία της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΣΦΕΕ και τις εταιρείες μέλη του. Στόχος του Συνδέσμου όπως και όλων των φαρμακευτικών εταιρειών μελών του είναι να καταστεί η χώρα μας κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση που θα δώσει νέα πνοή και ώθηση τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και την Εθνική Οικονομία.

Η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες και τα εχέγγυα για να αποτελέσει κέντρο αναφοράς κλινικών μελετών και μάλιστα οι εκτιμήσεις μας οι οποίες βασίζονται στη στρατηγική που ακολουθούν άλλες χώρες με παρόμοιες δυνατότητες, δείχνουν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα μπορούν να ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Κι αυτό γιατί η Ελλάδα τόσο από πλευράς υποδομών υγείας και ιδιαίτερα από πλευράς έμψυχου υψηλά καταρτισμένου δυναμικού, διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία, έως το 2012 τουλάχιστον, ότι “δεν επιταχύνουμε”. Οι σημαντικότεροι λόγοι εντοπίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο, σε όλα τα επίπεδα εγκρίσεων – κυρίως στις καθυστερήσεις στην έναρξη & υλοποίηση των κλινικών μελετών – αλλά και στην έλλειψη σταθερότητας του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Πολλαπλά οφέλη από την Κλινική Έρευνα

Τα οφέλη από την Κλινική Έρευνα είναι πολλαπλά και αφορούν:

Τους ασθενείς:

• Ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες ιδιαίτερα για νόσους απειλητικές για τη ζωή

• Βελτίωση θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαφόρων παθήσεων

• Μεγαλύτερη δυνατότητα θεραπευτικών επιλογών

• Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Τους επαγγελματίες της υγείας:

• Νέα φάρμακα στη θεραπευτική φαρέτρα

• Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση

• Απαντήσεις σε συγκεκριμένα επιστημονικά ερωτήματα

• Διεύρυνση γνώσεως / κατανόησης των διαφόρων παθήσεων

• Αύξηση της εμπειρίας στη θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας:

• Απόκτηση ερευνητικού “know-how”

• Βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού

• Εισροή εσόδων (15% του προϋπολογισμού των Κλινικών Μελετών στα Νοσοκομεία, 5% του προϋπολογισμού στις ΥΠΕ/ΕΛΚΕΑ) για την κάλυψη αναγκών ιδιαίτερα για ειδικευόμενο προσωπικό

Την Εθνική Οικονομία:

• Εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα

• Δυνατότητα επενδύσεων σε δομές υγείας

• Αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Αξιοποίηση επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς

Τους ερευνητές:

• Υψηλού κύρους δημοσιεύσεις

• Ανάδειξη ελλήνων ερευνητών και των ομάδων τους

• Διεθνείς συνεργασίες & εξωστρέφεια

• Ενίσχυση χρηματοδότησης της βασικής, μεταφραστικής και ανεξάρτητης ακαδημαϊκής έρευνας και των σχετικών υποδομών – ερευνητικών εργαστηρίων & κέντρων αριστείας

• Ενίσχυση Ερευνητικών Λογαριασμών (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίων

• Ενίσχυση αποδοχών ερευνητών – ιατρών και μη διαρροή αυτών προς το εξωτερικό

«Γιατί στην Ελλάδα δεν επιταχύνουμε;»

Με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και με δεδομένη τη διάθεση των φαρμακευτικών εταιρειών και δηλωμένη την πρόθεση των αρχών να συνδράμουν να επενδύσουν σε έρευνα στην Ελλάδα, η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί στην Ελλάδα δεν επιταχύνουμε;» είναι επιτακτική και μείζονος σημασίας για τη χώρα. Η αναζήτηση λύσεων αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αυτό που απαιτείται είναι η στενή συνεργασία όλων των παραγόντων, ώστε να βρεθούν συναινετικές λύσεις που θα αναδείξουν το δυναμικό της χώρας και θα την καταστήσουν αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο.

   

Το θέμα των κλινικών μελετών αναδείχθηκε σε σχετική εκδήλωση του ΣΦΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κλινικών Μελετών με τίτλο: «Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα: Γιατί δεν επιταχύνουμε?» στις 22 Μαΐου 2014, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της και συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των κλινικών δοκιμών και η άρση των εμποδίων και η επίλυση των ζητημάτων τεχνικής φύσεως που στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Μάθετε περισσότερα στο αντίστοιχο Δελτίο Τύπου.