Κλινικές Μελέτες

Η Κλινική Έρευνα μπορεί να δώσει νέα πνοή και ώθηση στη Δημόσια Υγεία και την Ανάπτυξη της Ελλάδας

Η θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη της ανάπτυξης με αιχμή τη φαρμακοβιομηχανία εξαρτάται αποφασιστικά από την εγκαθίδρυση της χώρας ως ενός ισχυρού κέντρου διεξαγωγής κλινικών ερευνών. Η ανάπτυξη του τομέα της κλινικής έρευνας και η ανάδειξη του ρόλου της για το κοινωνικό κράτος, αλλά και την οικονομία της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΣΦΕΕ και τις εταιρείες μέλη του. Στόχος του Συνδέσμου, όπως και όλων των φαρμακευτικών εταιρειών μελών του, είναι να καταστεί η χώρα μας κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση που θα δώσει νέα πνοή και ώθηση τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και την Εθνική Οικονομία.

Η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες και τα εχέγγυα για να αποτελέσει κέντρο αναφοράς κλινικών μελετών και μάλιστα οι εκτιμήσεις μας οι οποίες βασίζονται στη στρατηγική που ακολουθούν άλλες χώρες με παρόμοιες δυνατότητες, δείχνουν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα μπορούν να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Κι αυτό γιατί η Ελλάδα τόσο από πλευράς υποδομών υγείας και ιδιαίτερα από πλευράς έμψυχου υψηλά καταρτισμένου δυναμικού, διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την προσέλκυση επενδύσεων, ωστόσο τα  περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι διεθνώς ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Θα πρέπει ο άκρως παραγωγικός και πολλά υποσχόμενος  τομέας της Κλινικής Έρευνας να αναδειχθεί ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Πολιτικής Υγείας. Η δημιουργία ερευνητικού προσανατολισμού στις δομές υγείας που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων, η εύρυθμη ροή των διαδικασιών και η δημιουργία σχετικών κινήτρων αποτελούν τα βασικά σημεία, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τους αντίστοιχους δείκτες δραστηριοποίησης της χώρας μας στην Κλινική Έρευνα, στοιχείο που θα οδηγήσει στην προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων.