01/10/2014 – Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών

Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ της 12ης Σεπτεμβρίου 2014.
Οι ρυθμίσεις του Κώδικα ισχύουν από 1ης Οκτωβρίου 2014

Αρχείο pdf (66ΚΒ)