Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ 2023

 

 

 

 


QR code για ξεφύλλισμα μέσω FlipHTML5 App (iOS)

 

  •  Βασικές τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ, όπως παρουσιάστηκαν στην από 30/03/2023 ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ
  • Αρχείο pdf

     

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ E&Y (Μόνο για Μέλη)
  •  
  • ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΦΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (E&Y Report) (Μόνο για Μέλη)