Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ 2020

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ 2020 (με παραπομπές στα αντίστοιχα άρθρα της προηγούμενης έκδοσης του «Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων & τη δημοσιοποίηση παροχών από ΦΕ προς ΕΥ και ΕΥΦ» και του «Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις μεταξύ ΦΕ και ΕΑ»)

 

 

QR code για ξεφύλλισμα μέσω FlipHTML5 App (iOS)

  •  Βασικές τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ
  • Αρχείο pdf

     

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ E&Y (Μόνο για Μέλη)
  •  
  • ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΦΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (E&Y Report) (Μόνο για Μέλη)