Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ 2022

 


 

 

QR code για ξεφύλλισμα μέσω FlipHTML5 App (iOS)

 

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ 2020 (με παραπομπές στα αντίστοιχα άρθρα της προηγούμενης έκδοσης του «Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων & τη δημοσιοποίηση παροχών από ΦΕ προς ΕΥ και ΕΥΦ» και του «Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις μεταξύ ΦΕ και ΕΑ»)

  •  Βασικές τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ
  • Αρχείο pdf

     

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ E&Y (Μόνο για Μέλη)
  •  
  • ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΦΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (E&Y Report) (Μόνο για Μέλη)