Κώδικας Δεοντολογίας των Ιατρικών Επισκεπτών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Π.Ο.Ι.Ε.

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικών Επισκεπτών

Μάρτιος 1993

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Να σέβεσαι και να τηρείς τους νόμους, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, που προέρχονται από το δημόσια Ιδρύματα και αυτόν τον Κώδικα, σχετικά με τα φάρμακα και ιδιαίτερα την επιστημονική ενημέρωση, που τα αφορά.

Να σέβεσαι την επιστημονική φύση της ενημέρωσης επί των φαρμάκων, που πρέπει να είναι ακριβής και αντικειμενική, για όλες τις ιδιότητες των δραστικών συστατικών.

Να σέβεσαι το επαγγελματικό απόρρητο σε όλες τις τυχόν εκμυστηρεύσεις, που μπορεί να σου κάνουν οι υγειονομικοί λειτουργοί ή οι χρήστες των υγειονομικών υπηρεσιών του επαγγελματικού σου περιβάλλοντος.

Να δείχνεις σεβασμό, μέσα από τη συμπεριφορά σου, στην ιδιαιτερότητα των χώρων, μέσα στους οποίους συνήθως αναπτύσσεται η δραστηριότητά σου.

Να πραγματοποιείς την επαφή με τον υγειονομικό λειτουργό, στον οποίο μεταφέρεις την πληροφορία, με βάση τον αμοιβαίο επαγγελματικό σεβασμό.

Να αντιστέκεσαι ή και να αρνείσαι όλες τις μορφές δραστηριότητας, οι οποίες, κατά τη γνώμη σου, αποτελούν κολάσιμες πράξεις απέναντι στους νόμους και ιδιαίτερα εκείνες, που αποβλέπουν σε συνταγογραφία, που παράγεται από κερδοσκοπία.

Να θυμάσαι ακόμη και εκτός εργασίας, ότι έχεις τα ίδια καθήκοντα, μεθόδους και συμφέροντα, που κατατείνουν στη σωστή χρήση των φαρμάκων και συνεπώς την προστασία της υγείας, γενικότερα.

Να εμβαθύνεις και να εμπλουτίζεις τις επαγγελματικές σου γνώσεις και πέρα από τους ενημερωτικούς κύκλους και τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Να συμμετέχεις με πνεύμα ελεύθερο, θετικό και αντικειμενικό στη ζωή του Συλλόγου, αποφεύγοντας να διαδίδεις ειδήσεις, που δεν αποτελούν εποικοδομητική κριτική ή που θα μπορούσαν να βλάψουν το επαγγελματικό ήθος των μελών και το κύρος των αντιπροσώπων του Συλλόγου σου.