Κοινωνική Ευθύνη: Ανιδιοτελής δράση, προαπαιτούμενο ανάπτυξης

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Χρήμα (Δεκέμβριος 2014)

 

Κάθε επιχείρηση που αντικειμενικά επιδιώκει τη σταθερή ανάπτυξη της, θέτει μεταξύ των πρωταρχικών της στόχων την εξέλιξη των μεθόδων αειφορίας με γνώμονα την προσφορά στην κοινωνία. Ο κλάδος του φαρμάκου, του οποίου αποστολή είναι η ανακάλυψη και παραγωγή καινοτόμων θεραπειών προαπαιτούμενων για  την υγεία του ανθρώπου και άρα της ζωής, αναπτύσσεται πάνω σε αυτές της μεθόδους. Το μέλλον θα ήταν πολύ γκρίζο για τις επιχειρήσεις φαρμάκου αν αυτές δεν στέκονται δίπλα στους πολίτες και ασθενείς και δη σε  εκείνους που ανήκουν στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης λοιπόν για μια φαρμακευτική εταιρεία, δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα. Είναι ταυτόσημες σχεδόν με την κύρια οικονομική καθημερινή δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Και δεν είναι πλεονασμός να το λέω αυτό. Αυτή η αέναη επανεπένδυση κερδών των εταιρειών δεν αφορά μόνο στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Αποτελεί συνεισφορά στην κοινωνία, την έρευνα και την καινοτομία.

Όμως οι εταιρείες φαρμάκου, είτε από μόνες τους είτε σε συλλογική βάση μέσω του Συνδέσμου μας, προχωράμε ακόμη παραπέρα. Ξεπερνάμε τη δουλειά μας στην παραγωγική της διάσταση και στεκόμαστε με ενέργειες όσο μπορούμε δίπλα στην κοινωνία, χωρίς να επιδιώκουμε κάποια επιστροφή επιχειρηματικού οφέλους. Η προσπάθεια ενίσχυσης των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, όχι μόνο με υλικά μέσα αλλά και μέσω μετάδοσης της γνώσης και της εμπειρίας που έχουμε ως φορείς που δημιουργούμε με πρώτη ύλη την επιστήμη και την ανθρώπινη αρωγή, είναι πράξη καθημερινότητας, καθήκον όλων των συναδέλφων στη φαρμακοβιομηχανία.

Ο ΣΦΕΕ έχει αναπτύξει και διατηρεί σε μόνιμη «λειτουργία» ένα σημαντικό πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης και Ανάπτυξης. Με όχημα την καινοτομία, ο ΣΦΕΕ επιδιώκει να δώσει μέσω του προγράμματος αυτού ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της στήριξης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των ευφυών επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας έμπρακτα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΦΕΕ, το οποίο βασίζεται σε 4 βασικούς στρατηγικούς πυλώνες την Καινοτομία και Ανάπτυξη, τη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνία και τον Δημόσιο Τομέα, έχει απώτερο στόχο να συνεισφέρει ενεργά στην οικονομία και στην απασχόληση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ο ΣΦΕΕ δεσμεύεται να διατηρήσει τη δυναμική του παρά τις προκλήσεις μέσα από το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, κρατώντας το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο στο καλό της χώρας και των πολιτών της.  Στόχος του είναι η ανάδειξή του σε θεσμικό φορέα ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και υπεύθυνου μοντέλου λειτουργίας του συστήματος υγείας και της εδραίωσης του ως στρατηγικού συνεργάτη για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Μια βασική μας δράση είναι ο επιτυχημένος πλέον θεσμός του “ΣΦΕΕ Innovation Project” που δεν αναδεικνύει απλά καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη του επιχειρείν στην υγεία, αλλά προχωρά και στην χρηματοδότηση αυτών, οι δράσεις επιμόρφωσης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και η “Τράπεζα Φαρμάκων” που μαζί με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχει εισφέρει σημαντικά στη δύσκολη αυτή συγκυρία της οικονομικής κρίσης.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν για μας τρόπο σκέψης. Είναι ένα είδος επένδυσης, το όφελος της οποίας αποδίδεται αποκλειστικά στο σύνολο της Κοινωνίας μας και των πολιτών της.