01.10.2013 – Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού

01-10-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Παύλο Περράτη, Πρόεδρο Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), με θέμα:

«Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού»

Αρχείο pdf (49KB)