Κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ

24-04-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ και τον κ. Παύλο Περράτη, Πρόεδρο ΜΤΠΥ με θέμα:
“Κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ”

Αρχείο pdf (52KB)