Με φαρμακευτικές συμμαχίες, εξαγωγές και ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό προχωράμε στην ανάπτυξη

Νίκος Μπουφίδης – Συνέντευξη, Free Sunday, 14/07/2013