Με πιο δίκαια και “έξυπνα” μέτρα η αποφυγή οριζοντίων παρεμβάσεων

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ Ναυτεμπορική