16/11/1995
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 44084
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2891
Ενδείξεις κλπ.

29/07/1994
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 24220
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2659
Τροποποίηση
15/06/1994
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 14152
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2645
Τροποποίηση
03/11/1993
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 31802
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2548
Τροποποίηση
31/05/1993
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 15851
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2455
Τροποποίηση
29/07/1992
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 14798
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2403
Τροποποίηση Φ.Ο.Χ.