Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας Ενότητα 2η: Η σπατάλη στην Κοινωνική Ασφάλιση

Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για τον εντοπισμό των πηγών σπατάλης και για τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους

Ενότητα 2η: Η σπατάλη στην Κοινωνική Ασφάλιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Τούντας

Μέλη Επιστημονικής Ομάδας:
Μαίρη Γείτονα
Όλγα Σίσκου
Κυριάκος Σουλιώτης

Ιούνιος 2010
Executive Summary (Αρχείο pdf 143KB)

Executive Summary (Αρχείο doc 46KB)