Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας Ενότητα 3η: Η σπατάλη στα Φάρμακα

Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για τον εντοπισμό των πηγών σπατάλης και για τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους

Ενότητα 3η: Η σπατάλη στα Φάρμακα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Τούντας

Μέλη Επιστημονικής Ομάδας:
Μαίρη Γείτονα
Όλγα Σίσκου
Κυριάκος Σουλιώτης

Ιούνιος 2010