Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας Ενότητα 1η: Η σπατάλη στον Δημόσιο Νοσοκομειακό Τομέα

Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας για τον εντοπισμό των πηγών σπατάλης και για τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους

Ενότητα 1η: Η σπατάλη στον Δημόσιο Νοσοκομειακό Τομέα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Τούντας

Μέλη Επιστημονικής Ομάδας:
Μαίρη Γείτονα
Όλγα Σίσκου
Κυριάκος Σουλιώτης
Ιούνιος 2010
Executive Summary (Αρχείο pdf 144KB)

Executive Summary (Αρχείο doc 67KB)