Μερικός Συμψηφισμός Χρεών Παπαγεωργίου

09-12-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Κοντό, Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέμα:
“Μερικός Συμψηφισμός Χρεών Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με rebates φαρμακευτικών εταιρειών μελών ΣΦΕΕ- προτεραιοποίηση συμψηφισμού με claw back β’ εξαμήνου.”

Αρχείο pdf (196KB)

(Μετάφραση)