Άρθρο 24 στο ψηφισθέν νομοσχέδιο: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα