Μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας

15-05-2015 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Παναγιώτη Koυρουμπλή, Υπουργό Υγείας, με θέμα: “Έκκληση λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας”

Αρχείο pdf (105KB)