Μη αναφορά των άλλων κρατών στις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα

10-05-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας με θέμα:
“Μη αναφορά των άλλων κρατών στις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα”

Αρχείο pdf (106KB)