“Μια νέα συμμαχία ανάμεσα στην Πολιτεία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι το αντίδοτο στην κρίση”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Περιοδικό ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Φεβρουάριος – Μάρτιος – Απρίλιος 2010