ΦΕΚ 3057/Β/18.11.2012 – Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΕΜΠ4 3057/Β/18.11.2012

Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας 

 

Εξαιρέσεις άρθρου 4