Νέος Κανονισμός ΕΕ (658/2014)

Αναφορικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης