Νομιμοποίηση δαπανών από νοσοκομεία ΕΣΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αγαπητά Μέλη,

Σε συνέχεια του μηνύματος του ΣΦΕΕ με τίτλο «Διευκρινιστικό σημείωμα για νομιμοποίηση δαπανών από νοσοκομεία ΕΣΥ» που εστάλη την Παρασκευή 10.7.2015, σας ενημερώνουμε ότι ο σχετικός νόμος περί Ιθαγένειας που περιλαμβάνει και την σχετική τροπολογία είναι ο N. 4332/2015 και έχει καταχωρηθεί στο ΦΕΚ 76  Α’/ 9.7.2015.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθ. 17 παρ. 1.