Ο ΣΦΕΕ έχει όραμα και σχέδιο για το μέλλον του φαρμακευτικού κλάδου