Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την ενέργεια REGENERATION.GR

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την ενέργεια REGENERATION.GR

Δηλώσεις μέχρι 15 Ιουνίου 2014

Σε συνέχεια της εκδήλωσης SFEE Business Day, ο ΣΦΕΕ συνεχίζει την προσπάθειά του γιαπεραιτέρω προώθηση και στήριξη της απασχόλησης στον κλάδο του φαρμάκου αλλά καιενίσχυση του θεσμού της έμμισθης πρακτικής νέων πτυχιούχων όλων των ειδικοτήτων. Eπιθυμώντας να συνδράμει ουσιαστικά στην επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων που αφορούν σε προβλήματα, όπως η ανεργία των νέων, η επιχειρηματικότητα, η συνολική οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος μας στηρίζει ευρύτερες συνεργασίες, οι οποίες προωθούν ολιστικά τους παραπάνω στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία  ReGeneration, της οργάνωσης Global Shapers Athens Hub, που στοχεύει στη σύμπραξη μιας «κοινότητας» κορυφαίων πολυεθνικών και ελληνικών εταιριών, ανερχόμενων επιχειρηματικών μονάδων, δημοσίων φορέων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενιαίο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το οποίο παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε νέους ανθρώπους.

Πρόκειται για ένα 6μηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το οποίο ουσιαστικά έρχεται να γεφυρώσει το κενό που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των νέων, ταλαντούχων, πτυχιούχων ανθρώπων που αναζητούν εργασία, και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες για τη στελέχωση του δυναμικού τους. Τα βασικά στοιχεία του είναι η αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε εταιρικό περιβάλλον, η εντατική εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία και η καθοδήγηση από καταξιωμένους επαγγελματίες του επιχειρηματικού χώρου στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.