Ο ΣΦΕΕ ζητάει την άμεση και λεπτομερή εφαρμογή του Άρθρου 14 του Νόμου 3840/Μάρτιος 2010

Δελτίο Τύπου

Χαλάνδρι, 26 Μαΐου 2010

Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι κατέθεσε χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακυρώσεως κατά των Αγορανομικών Διατάξεων 2/2010, 3/2010 και του προσωρινού Δελτίου Τιμών. Τις προσεχείς ημέρες, ο ΣΦΕΕ πρόκειται να καταθέσει και αιτήσεις αναστολής κατά των παραπάνω αποφάσεων της κυβέρνησης, οι οποίες παραβιάζουν το νόμο, το Σύνταγμα και το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ο ΣΦΕΕ καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη μοναδική αντικειμενική, δίκαιη, διαφανή και επαληθεύσιμη λύση, δηλαδή, το Άρθρο 14 του Νόμου 3840/Μάρτιος 2010 που η ίδια ψήφισε και διασφαλίζει την προσδοκώμενη εξοικονόμηση των πόρων για την Κοινωνική Ασφάλιση. Ο ΣΦΕΕ στα πλαίσια ενός ιστορικού συμβιβασμού λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας αποδέχεται μέχρις ότου μηχανογραφηθεί πλήρως το σύστημα υγείας την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 14 του Νόμου και καλεί την Κυβέρνηση να το εφαρμόσει άμεσα και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση και περιορισμό. Η εφαρμογή του Άρθρου 14 του Νόμου θα εξασφαλίσει σημαντικότερη εξοικονόμηση πόρων για την Κοινωνική Ασφάλιση και τα δημόσια Νοσοκομεία και την ομαλοποίηση της αγοράς.