“Ο φαρμακευτικός κλάδος πρέπει να στηριχθεί από την Πολιτεία για να μπορέσει να συνεχίσει να στηρίζει το κράτος πρόνοιας”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Περιοδικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Σεπτέμβριος 2009