Ο κλάδος του φαρμάκου χρειάζεται νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Νικόλαος Βίγκος – Άρθρο, Κέρδος της Κυριακής, 14/04/2013