Ο πρόχειρος σχεδιασμός έφερε την κατάρρευση

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ Βήμα της Κυριακής