“Ο ρόλος της Φαρμακοβιομηχανίας στην Προαγωγή της Υγείας”, Εναρκτήρια Συνεδρίαση της Ημερίδας Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής με θέμα “Εθνικό Σύστημα Υγείας- Προβλήματα και Προοπτικές”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Αθήνα, 18/05/07