“Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και το αύριο της ελληνικής οικονομίας”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ειδική Έκδοση ΦΑΡΜΑΚΟ – ΥΓΕΙΑ, Δεκέμβριος 2009