Ομιλία του κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ