Ομιλία του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ