Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ, κ. Διονυσίου Φιλιώτη στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας