Όροι και Προϋποθέσεις – Terms and Conditions of Use

Ο ΣΦΕΕ σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ.

Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις  χρήσης της ιστοσελίδας. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα τεκµαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούµε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα και να µην κάνετε χρήση αυτής.

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους.

Αποθήκευση Στοιχείων Προστασία δεδοµένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα µας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισµένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε µε την ιστοσελίδα, η ηµεροµηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται µε σκοπό να βελτιώσουµε την ποιότητα και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας.

Ο ΣΦΕΕ σέβεται την επιθυµία σας για προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία . Προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται µόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Ο ΣΦΕΕ συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας.

Cookies

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από µία ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζηµιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε µέσω των ρυθµίσεων στο πρόγραµµα αναζήτησής (browser) σας. Κατά κανόνα τα cookies χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυµων, στατιστικών εκτιµήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies ενδέχεται µερικές φορές να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς σε συγκεκριµένα τµήµατα της ιστοσελίδας, για τους οποίους θα ενηµερωθείτε εάν προσπελάσετε ένα από αυτά τα τµήµατα.

∆υνατότητα ανάρτησης ενηµερωτικού αρχείου Επιχείρησης-Μέλους

Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση-µέλος του ΣΦΕΕ να διορίσει στέλεχός της (υπεύθυνος ενηµέρωσης) το οποίο µε δική του ευθύνη ενηµερώνει την ιστοσελίδα του Συνδέσµου µε ενηµερωτικό αρχείο το οποίο αφορά αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, και είναι ο µοναδικός υπεύθυνος του περιεχοµένου του εν προκειµένω αρχείου.

Η ενηµέρωση αυτή γίνεται άνευ της συµµετοχής του ΣΦΕΕ, ο οποίος δε δεσµεύεται από το περιεχόµενό της.

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Τα κείµενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανοµή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της ιστοσελίδας µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο µέσο. Ενδέχεται η ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

Εγγυήσεις Αποκλεισµός Ευθύνης

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε ρητή η σιωπηρή εγγύηση . Αν και θεωρούµε ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαµβάνουν λάθη και ανακρίβειες.

Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται µε δική σας ευθύνη και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

Ο ΣΦΕΕ σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόµενες ζηµίες που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές. Ο αποκλεισµός της ευθύνης του ΣΦΕΕ συµπεριλαµβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν µετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε  αποζηµίωση του ΣΦΕΕ των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών του σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών της συµβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

Σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο. Ο ΣΦΕΕ δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τον ΣΦΕΕ ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Ο ΣΦΕΕ δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων που οφείλονται σε τρίτους. Ο ΣΦΕΕ δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήµατα µη προσβασιµότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΦΕΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της ιστοσελίδας ή επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 210 68 91 101, Fax: 210 68 91 060.

Ειδικότερα σε ότι αφορά προσωπικά σας δεδοµένα που τυχόν έχετε υποβάλει µέσω της ιστοσελίδας του ΣΦΕΕ εάν θέλετε τα εν λόγω δεδοµένα να διορθωθούν, άλλως τροποποιηθούν ή διαγραφούν, µπορείτε να αποστείλλετε το αίτηµά σας µέσω της φόρµας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του ΣΦΕΕ και θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούµε σε αυτό.

Τελευταία Αναθεώρηση: 13 Ιανουαρίου 2009
Η παρούσα ιστοσελίδα τηρείται από τον ΣΦΕΕ

Terms and Conditions of Use

 

Thank you for visiting SFEE’s website and for your interest in SFEE.

Please read carefully the following terms and conditions of use. By using this website you are deemed to have read, understood and fully and unconditionally accepted the terms and conditions of use. If you do not accept any of these terms and conditions, please exit the website and do not use it further.

The content of this website is intended for adult audiences and is not designed for use by minors.

Data Storage and Protection

During your visit to our website, certain data regarding information about the way and the time you visited the website (e.g. the website from which you linked to our website, the date of your visit, etc.) may be stored. Such data are stored in order to improve the quality and content of our website.

SFEE respects your wish for the protection and privacy of your personal data in accordance with applicable legislation. Personal data are only stored if you voluntarily enter them in the relevant fields. SFEE collects and processes such data in accordance with the applicable provisions of Greek legislation.

Cookies

Cookies are small text files that are copied onto your hard disk by a website. They do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our website do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on the website for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness. Cookies may occasionally serve other purposes in certain sections of the website. Your will be informed of this if you access one of these sections.

Company Updates

Each SFEE member company may designate an officer (competent person) to be in charge of updating company-specific information (“SPCs”) on SFEE’s website and to have sole responsibility for the content of such updates.

Such updates shall be posted without the involvement of SFEE and their contents shall not be binding on SFEE.

Copyright

Any texts, images, graphics, sound/video/animation files and their arrangement on the website are protected by the intellectual property legislation applicable in Greece.

Redistribution, modification, reproduction, republication or retransmission of any information from this website using any electronic, printed or other medium is strictly prohibited. This website may contain images that are the intellectual property of third parties.

No warranty – Disclaimer of liability

The information contained in this website is provided without warranty of any kind, either express or implied. While we strive to display reliable content, there may be errors or inaccuracies.

As user, you agree that you access this website on your own responsibility and you assume any risk associated with access to and use of the website.

SFEE shall under no circumstances be liable to any person for any damages (direct or indirect, actual or consequential or incidental damages or loss of profits/revenue) in connection with the information contained in this website, including any damage caused by the transmission of any virus to the user’s software or equipment.

Use of this website is only permitted in accordance with these terms and conditions. In the event of your unauthorised use of this website, you will be liable to compensate SFEE, its employees, executives and associates for any loss, expense, damages or costs, including reasonable fees of legal counsel, which they may incur as a result of your non-compliance with these terms and conditions of use.

Links to other websites

This website may provide access to other websites across the world. SFEE accepts no responsibility for the content, availability, operation and performance of those websites, and their content is not binding in any way on SFEE, while any reference to these websites in this website shall not, and under no circumstances should, be construed as an approval or unconditional recommendation of the use of such websites.

Other terms and conditions

Where any of these terms or conditions is held unlawful, invalid or unenforceable, it shall be deleted as if it had never been part of these terms and conditions, and at all events this shall not affect the validity, binding effect and enforceability of the other terms and conditions.

SFEE may amend and/or delete all or any of these terms and conditions of use at any time at its sole discretion, and any such amendment or deletion shall be deemed to be binding on users of this website from the moment the said changes appear on the website. Consequently, you are recommended to frequently recheck these terms and conditions.

This website may not be available from time to time due to upgrade work or mechanical, communications, software or other technical problems, including problems due to third parties. SFEE cannot predict the time periods during which this website will be inaccessible nor can it know in advance or control the duration of such “down times” in any other way.

SFEE shall, in all events, be entitled to temporarily suspend or terminate operation of this website in whole or in part.

Applicable Law – Jurisdiction

These terms and conditions and the use of this website shall be governed by Greek law. Any dispute arising out of the use and/or the content of the website shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Athens.

Contact

If you have any questions about any part of this website or wish to contact us for any reason, please contact us on telephone number ++210 68 91 101 or fax number ++210 68 91 060.

With particular regard to any personal data you may have submitted through SFEE’s website, if you wish to have any of such data corrected, otherwise modified or deleted, you can request so by using the contact form provided on our website, and SFEE will make every effort to respond to your request.

Last updated: 13 January 2009
This website is maintained by SFEE