05/05/2011 – Ορίστηκε δικάσιμος την 04-11-2011 για τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως κατά των κριτηρίων της Λίστας

Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. Φ80000/οικ.8755/892  (ΦΕΚ 417/Β/12.4.2010) σχετικά με τον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων, η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 4 Νοεμβρίου 2011.