Πανηγυρική εκδήλωση του ΣΦΕΕ για τη δημοσιοποίηση του «Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ στην ιατρική ενημέρωση», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης