Παράσταση ΣΦΕΕ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

04-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γεώργιο Πετρίκκο, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων με θέμα:
“Παράσταση ΣΦΕΕ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων”

Αρχείο pdf (204KB)