Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής Υποβολής Φύλλων Έρευνας και Στοιχείων Φαρμακευτικών Προϊόντων προς Ανατιμολόγηση

10-06-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ με θέμα:
“Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής Υποβολής Φύλλων Έρευνας και Στοιχείων Φαρμακευτικών Προϊόντων προς Ανατιμολόγηση”

Αρχείο pdf (182KB)