Παραβίαση Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας στις τιμές των φαρμάκων

Δελτίο Τύπου ΠΕΦ-ΣΦΕΕ-Σ.Α.Φ.Ε.Ε.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 – Σε συνέχεια της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας με στόχο την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών, οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν προ εκπλήξεως καθώς για μια ακόμα φορά το Υπουργείο αρνήθηκε να αποδεχθεί την εισήγηση της Επιτροπής για διόρθωση όλων των λαθών τιμολόγησης. Καίτοι έχουν αναγνωριστεί τα υφιστάμενα λάθη, εντούτοις δεν διορθώνονται! Το Υπουργείο αγνοεί επανειλημμένως τις σχετικές εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Τιμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ελλείψεων εις βάρος των Ελλήνων ασθενών.

Η διόρθωση μόνο ορισμένων αριθμητικών λαθών, ενώ εκκρεμούν περίπου 600 ενστάσεις  που αφορούν σε:

– (80 μοναδικά προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να έχουν τιμολογηθεί με το μέσο όρο των 3 χαμηλοτέρων τιμών στην ΕΕ όπως άλλωστε προβλέπει και η νομοθεσία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γενόσημα σε κυκλοφορία με την ίδια δραστική ουσία

– 20 περίπου προϊόντα των οποίων η πατέντα λανθασμένα είχε θεωρηθεί λήξασα

– Αρκετά προϊόντα τα οποία απουσίαζαν από το προηγούμενο Δελτίο Τιμών και προορίζονται κυρίως για εξαγωγές, αλλά και προϊόντα στα οποία προέκυψαν αναντιστοιχίες στις τιμές των χωρών αναφοράς, είτε στην αναγωγή τους σε περιπτώσεις διαφορετικής συσκευασίας, ή νομισματικής διαφοράς

– Εγχώρια παραγόμενα προϊόντα τα οποία έχουν τιμολογηθεί με τρόπο που αντιβαίνει την υφιστάμενη νομοθεσία

– Αρκετά γενόσημα στα οποία έχουν γίνει λανθασμένες αντιστοιχήσεις και αναγωγές στο ποσοστό τιμής των προϊόντων αναφοράς), δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει δεδομένου ότι το ίδιο το Κράτος φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά και να ενεργεί με επιλεκτικά κριτήρια, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς, προάγει τις επανεξαγωγές φαρμάκων και θα προκαλέσει περαιτέρω ελλείψεις. Μάλιστα, δεδομένης της σοβαρότητας και του αριθμού των ενστάσεων, η βιομηχανία είχε ζητήσει από το Υπουργείο να εκδώσει σύσταση να μη λαμβάνονται προσωρινά υπόψη οι τιμές που έχουν αναρτηθεί στο Δελτίο Τιμών, από τις χώρες που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς, προκειμένου να μη δημιουργηθούν περαιτέρω ανωμαλίες στις διεθνείς αγορές και σε πολλές περιπτώσεις αναγκαστικές αποσύρσεις προϊόντων από τη χώρα μας.

Επειδή το παράλογο κινδυνεύει να εδραιωθεί ως λογική πρακτική, επειδή το Κράτος πλέον αδυνατεί να εφαρμόσει τους νόμους που το ίδιο νομοθετεί και επειδή η αντοχή έχει πλέον και τα όριά της, θα πρέπει επιτέλους όλοι να συμφωνήσουμε ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να πάει μπροστά αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα ένα περιβάλλον αξιόπιστο, σταθερό και προβλέψιμο, το οποίο να εφαρμόζει τα στοιχειώδη και βασικά, με πρώτο και σημαντικότερο την ίδια τη νομοθεσία. Η αγορά και η βιομηχανία έχουν κουραστεί να σύρονται επί μακρόν σε αυτό το φαύλο κύκλο της συνεχούς απαξίωσης κάθε έννοιας δικαίου και λογικής.

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου – pdf αρχείο