Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

04-07-2011 – Επιστολή του κ. Π. Καρακούση, Γενικού Διευθυντή της Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα:
“Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους”

Αρχείο pdf (1,2MB)