Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

27-07-2011 – Επιστολή του κ. Ηλία Πεντάζου, Γενικού  Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα:
“Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους”

Αρχείο pdf (1,3MB)