Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

06-07-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Π. Καρακούση, Γενικό Διευθυντή της Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών

Σε απάντηση της από 4/07/11 Επιστολής του με θέμα:
“Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους”

Αρχείο pdf (96KB)