Πέντε “αγκάθια” πλήττουν τη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα

Κριτική του κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ στην κυβέρνηση Ημερησία