Περιοδικό Θέσεις “Συνεντεύξεις Αθ. Δρέττα, Ι. Δατσέρης, Αθ. Λοπατατζίδης, Ηλεκτρονική Υγεία”,

“Συνεντεύξεις Αθ. Δρέττα, Ι. Δατσέρης, Αθ. Λοπατατζίδης, Ηλεκτρονική Υγεία”, τεύχος 76, Απρίλιος-Ιούνιος 2010