10ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ

Το Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις 10 , 11 και 12 Φεβρουαρίου 2016