Πληγή για τις εταιρείες τα οριζόντια μέτρα της κυβέρνησης

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ Κεφάλαιο