Πορίσματα Νομολογίας Α’ Βάθμιας Επιτροπής Τήρησης του Κώδικα ΣΦΕΕ (2016)

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας ΣΦΕΕ σας γνωρίζουμε τα πορίσματα της νομολογίας της Α΄Βάθμιας Επιτροπής για το έτος 2016:

 

Απόφαση 1/2016: Ανώνυμη κατά *****: Καταγγελία ανώνυμη και δυσφημιστική κατά υπαλλήλου εταιρείας και της ίδιας της εταιρείας. Επίκληση ερωτικής σχέσης με γνωστό ιατρό δεν αποδεικνύει τεκμηριωμένα επαύξηση συνταγογραφίας ενώ δεν εξετάζεται περαιτέρω ως εμπεριέχουσα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τίθεται στο αρχείο. Επανεξέταση μόνο εάν επανέλθει επωνύμως φέρουσα συγκεκριμένα βάσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν έμμεση προώθηση και αθέμιτη επαύξηση συνταγογραφίας.

Απόφαση 2/2016: Ανώνυμη κατά *****: Καμπάνια ενημέρωσης του κοινού μεγάλης διάρκειας, με ευρεία κάλυψη στα μέσα, παραλείπουσα βασικά σημεία της εγκυκλίου 43631/2012, χρησιμοποιώντας υπερθετικό βαθμό χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς αιγίδα επιστημονικής εταιρίας, ασκώντας υπό τις περιστάσεις ψυχολογική πίεση στους ασθενείς λόγω επείγοντος, παραβιάζει ευθέως τα άρθρα 8 και 6 του Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αντιδεοντολογική Συμπεριφορά. Πρόστιμο και Σύσταση.

 

Για την Νομική Υπηρεσία ΣΦΕΕ