Προβλήματα με την εφαρμογή Θετικού Καταλόγου

25-01-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ιωάννη Τούντα, Πρόεδρο του ΕΟΦ, με θέμα:

«Προβλήματα με την εφαρμογή Θετικού Καταλόγου»

Αρχείο pdf (129KB)