Προγραμματική δέσμευση Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για άμεση αποπληρωμή εκκρεμών χρεών

12-10-2015 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Γ. Χουλιαράκη, Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη, με θέμα:

«Προγραμματικές Δηλώσεις-Δέσμευση Υπουργείου Υγείας για άμεση
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου προς φαρμακευτικές εταιρείες»

Αρχείο pdf (61ΚΒ)